NOU / NOMETULOKSIA:

29.8.2015, Outokumpu, Tollerinome, Novascotianoutajat ry, tuomari Pentti Åman, ALO1

Haku: Tekee itsenäistä ja alueen hyvin kattavaa hakua. Löytää riistoja tasaisesti.

Ohjattavuus: Osoittaa ohjattavuuttaan sekä maalla että vedessä.

Paikallistamiskyky: Selvittää molemmat tehtävät joskin ensimmäisellä pientä epävarmuutta.

Riistan käsittely: Spontaanit ylösotot, joskin voisi nostaa nopeammin.

Jäljestämiskyky: Selvittää jäljen.

Muut ominaisuudet: Rauhallinen ammuttaessa.

Yleisvaikutelma: Tasaisella tavalla tänään työskennellyt koira, pientä epävarmuutta ensimmäisellä markkeerauksella, tämä ei kuitenkaan vaikuta koiran saamaan palkintoon.

 

1.8.2015, Kajaani, Kainuun Noutajat ry, tuomari Pentti Åman, ALO2

Haku: Itsenäistä hakua tekevä koira, joka voisi olla hieman tehokkaampi haussa. (kani jäi löytymättä ruudusta)

Ohjattavuus: Selvittää tehtävän.

Paikallistamiskyky: Havaitsee hyvin molemmat heitot, tuo ensimmäisen hyvin, toiselle joudutaan ohjaamaan.

Riistan käsittely: Otteet ja luovutukset hyvät, voisi ottaa ylös nopeammin.

Jäljestämiskyky: -

Muut ominaisuudet: Rauhallinen.

Yleisvaikutelma: Hyvällä työskentelyinnolla varustettu koira, joka onnistuu tänään parhaiten haussa ja ohjauksessa. Epävarmuus markkeerauksessa alentaa koiran palkintoa.

 

14.6.2015, Pieksämäki, Savon Nuuskut ry, tuomari Tuija Hukkanen, ALO3

Haku: Liikkuu tehtävän alussa etualueella, jonka jälkeen alkaa ottamaan myös syvyyttä. Koira palailee toistuvasti tyhjänä ohjaajan luo. Tänään sen haku jää niin tehottomaksi, ettei sitä voida hyväksyä.

Ohjattavuus: Maaohjaus: ottaa hyvin linjan ja pitää sen. Tehtävä saadaan suoritettua. Vesiohjaus: koira tarvitsee toistuvia kehotuksia veteen menossa. Kun koira saadaan veteen, ottaa hyvän linjan, jonka pitää ja tehtävä saadaan suoritettua.

Paikallistamiskyky: Havaitsee hyvin molemmat heitot sekä suorittaa itsenäisen, hyvän markkeeraustehtävän.

Riistan käsittely: Moitteetonta koko kokeen ajan. Hyvät luovutukset.

Jäljestämiskyky: -

Muut ominaisuudet: Hyvä laukauksen sietokyky. Hyvässä yhteistyössä.

Yleisvaikutelma: Metsästyskoira, joka tänään suorittaa hyvän paikallistamistehtävän sekä osoittaa riittävää ohjattavuutta luokkaan nähden. Valitettavasti tänään sen hausta jää siinä määrin tehot pois, ettei hakua voida hyväksyä.

 

23.8.2014, Renko, Novascotiannoutajat ry ja Kanta-Hämeen noutajat ry, tuomari Petri Tuominen, ALO2

Haku: Tekee vahvaa hakutyöskentelyä kattaen hyvin alueen. Löytää riistat nopeasti. Liikkuvassa haussa myös lähtee määrätietoisesti töihin.

Ohjattavuus: Kuuntelee hyvin ohjaajan merkkejä ja ohjautuu helposti riistalle.

Paikallistamiskyky: 2-markk: seuraa tarkasti pudotukset ja noutaa lähimmän. Toisesta pudotuspaikasta hieman hämärä kuva. Ajautuu jo haetun alueelle. ohjataan selvästi toiselle riistalle, saadaan riista talteen.

Riistan käsittely: Hyvät otteet ja luovutukset riistoista.

Jäljestämiskyky: -

Muut ominaisuudet: Rauhallinen ja tarkkaavainen.

Yleisvaikutelma: Hyvässä yhteistyössä toimiva pari. Koiralla hyvä motivaatio. Tekee vahvaa hakutyötä ja onnistuu ohjauksessa. Tänään harmillinen epäonnistuminen 2-markkeerauksessa vaikuttaa palkintosijaan.

 

7.6.2014, Uurainen, Keski-Suomen Noutajakoirayhdistys, tuomari Mika Lappalainen, ALO3

Haku: 1-osa: Liikkuu hyvin rauhallisella tyylillä askeleitaan punniten, tuoden kauimmaisen riistan. 2-osa: Koira tekee rauhallisella vauhdilla melko kattavaa hakua, mutta ajoittain tapahtuvat tuumaustauot tekevät hausta vähän haluttoman näköisen.

Ohjattavuus: Maaohjauksessa helposti riistalle. Vesiohjauksessa koira on ohjattavissa ja tehtävä saadaan suoritettua.

Paikallistamiskyky: Näki molemmat heitot. Nouti jälkimmäisenä heitetyn suoraviivaisesti, mutta unohti ensimmäisenä heitetyn, joka jäi noutamatta.

Riistan käsittely: ok

Jäljestämiskyky: -

Muut ominaisuudet: Rauhallinen ja tarkkaavainen laukausten aikana.

Yleisvaikutelma: rauhallisen ja paljon omia ajatuksia omaavan kuvan antava metsästyskoira, joka onnistuu parhaiten päivän ohjaustehtävissä. Puutteet paikallistamis- ja hakutehtävissä pudottavat koiran korkeimmilta palkintosijoilta.

 

MÄNTÄN TALVINOME 21.03.2013 (epävirallinen nomekoe), , pisteen 36/40p., sijoitus 10/20, joukkueen Savon Nuuskut 2 sijoitus 23/35

Tuomarit: Kirsi Rantala (markkeeraukset ja ohjaus), Maija Lappalainen (haku)

Haku: Liikkuu reippaasti molemmilla alueilla, mutta haku jää hieman tehottomaksi, tuo 2/4. 7p.

Markkeeraus: Rauhallinen markkeerausten aikana. Lähtee vauhdikkaasti jälkimmäiselle damille ja löytää nopeasti, palauttaa vauhdikkaasti. Nätti, rauhallinen lähetys, selkeä mielikuva myös 1. heitetystä ja löytää sen melko nopeasti. 9,5p.

Ohjaus: Erittäin nopea suoritus. Linjan päässä koira kuitenkin empii hetken ennen palautusta (jää katsomaan kreppiä). 10-

Työskentelyhalu, tehokkuus ja yhteistyö: Kaunista, eleetöntä ohjaamista 10p (KR). Työhaluinen koira, kiva yhteistyö, passi ok. 9,5p (ML)

 

NOME-B

8.8.2010 Kainuun Noutajat ry, tuomari Vesa Hietikko, ALO0

HAKU: koira liikkuu alueella hyvällä vauhdilla
OHJATTAVUUS: saadaan toisella lähetyskerralla ohjattua riistalle
PAIKALLISTAMISKYKY: näkee pudotukset, noutaa toisena heitetyn, unohtaa ensimmäisenä heitetyn
RIISTAN KÄSITTELY: koira miettii löytämillään riistoilla ylösottovaiheessa paikallistamis- ja ohjaustehtävän yhteydessä. Hakutehtävässä kieltäytyy noutamasta varista.
JÄLJESTÄMISKYKY:
MUUT OMINAISUUDET: koiran ja ohjaajan yhteistyö on hyvä
YLEISVAIKUTELMA: työhaluinen koira, jolla suuria puutteita riistan käsittelyssä ja koe keskeytyy

30.7.2010, Novascotiannoutajat ry, tuomari Erkko Salo, ALO0

Haku:-
Ohjattavuus:-
Paikallistamiskyky: tehtävä 1: selvittää tehtävän omin avuin. Tehtävä2: saadaan ohjattua linnulle, palauttaessaan sitä, kantaa sen rannan läheisyyteen ja vaihtaa sen maaohjauslintuun.
Riistan käsittely:vaihtaa riistan paikallistamistehtävässä
jäljestämiskyky:-
Muut ominaisuudet: rauhallinen ammuttaessa
Yleisvaikutelma: Tuomari keskeyttää kokeen paikallistamistehtävässä koiran vaihtaessa noutamansa riistan toiseen.
 

 

23.8.2009, Novascotiannoutajat ry, tuomari Raija Viidanoja, ALO0

Haku: Koira ei tänään keskity täysin hakutyöhönsä. Tehokkuus on minimaalinen. Tuo ajan kanssa puolet riistoista.

Ohjattavuus: Etenee linnulle.

Paikallistamiskyky: Ykkösmarkkeerauksen noutaa. Näkee kakkosessa molemmat heitot. Vaikeuksia mennä veteen. Hakee lopulta kakkosen, noutaa ykkösen nopeasti.

Riistan käsittely: Nouto-ote ja luovutukset kunnossa, mutta ylösotot eivät ole spontaanit.

Muut ominaisuudet: Rauhallinen, tarkkaavainen.

Yleisvaikutelma: Koira joka tänään ei täysin keskittynyt tekemisiinsä jolloin koe ei suju. Virheet, jotka pudottavat palkinnoilta: haun tehottomuus, riistojen ylösotto sekä veteenmeno-ongelma.

 

14.6.2009, Pohjois-Karjalan noutajakoirayhdistys, tuomari Markku Bräychy, ALO0 (pöytäkirja jäi koepaikalle)

1.6.2009, Pieksämäki, Savon Nuuskut ry, tuomari Markku Bräychy, ALO0 (pöytäkirja jäi koepaikalle)

 

6.9.2008 Espoo, Novascotiannoutajat ry, tuomari Antti Nurmi, ALO0

Haku: Löytää aluksi kaksi riistaa, mutta sen jälkeen hakumotivaatio heikkenee eikä löydä muita riistoja.

Ohjattavuus: Lähtee kyllä osoitettuun suuntaan, muttei ihan saada perille asti.

Paikallistamiskyky: Noutaa molemmat itsenäisesti.

Riistan käsittely: Ottaa riistat itsenäisesti, mutta pudottaa ne säännöllisesti jonkun matkan päähän ohjaajasta.

Muut ominaisuudet: Pysyy ammuttaessa paikallaan, mutta ei mene veteen riittävän oma-aloitteisesti.

Yleisvaikutelma: Pirteä koira, jolla on vielä opittavaa menestyäkseen kokeissa. Varsinkin vesityöhalukkuus ja epävarmuus useilla riistoilla yhdessä ohjauksen epäonnistumisen kanssa saavat tuomarin keskeyttämään kokeen.

 

TAIPUMUSKOE 07.06.2008 JUUPAJOKI, NOU1

Tuomari Petri Tuominen

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Ystävällinen ihmisiä ja muita koiria kohtaan. Hyväksytty

2. Uimahalu: Ui mielellään, vaatii hieman avustusta ensimmäiseen lähtöön. Hyväksytty

3. Hakuinto: Alku näyttää lupaavalta. Hyväksytty

4. Noutohalu: Lähtee alueelle reippaasti, vauhti on hyvin vaihtelevaa alkurynnistyksen jälkeen. Vauhti tasaantuu, mutta selvittää sitkeydellään. Hyväksytty

5. Nouto-ote: Lokeista hyvä ote, myös variksista hyvä. Hyväksytty

6. Palauttaminen: Palauttaa ohjaajalle. Hyväksytty

7. Reagointi laukaukseen: Tarkkaavainen, reagoi hieman laukaukseen. Hyväksytty

8. Itseluottamus ja aloitekyky: Suorittaa jäljen ja tuo kanin ohjaajalle. Hyväksytty

9. Yhteistyö: Hyvässä yhteistyössä oleva pari. Hyväksytty

10. Yleisvaikutelma: Hyvässä hallinnassa oleva koira, joka ohjaajan käskyistä on kuuliainen ja suorittaa hyvällä tavalla taipumuskokeen. Hyväksytty

 

MÄNTÄN TALVINOME 21.03.2009 (epävirallinen nomekoe)

Joukkueessa Iloiset Hulivilit, joukkueen sijoitus 22/36, henkilökohtainen sijoitus 10/42 :)

Tuomarit: Kirsi Mantilo (haku), Riitta Koivisto (markkeeraukset ja ohjaus)

1. HAKU

Tasaisen varmaa työskentelyä. Erinomainen vainun käyttö! Palauttaa 5/5.

PISTEET:

9,5

2. MARKKEERAUS

Noutaa ensimmäisen pienen lenkin jälkeen. Toinen tulee suoraviivaisemmin.

 

7

3. OHJAUS

Suorittaa tehtävän.

 

8

4. TYÖSKENTELYHALU JA TEHOKKUUS

Haku: Hillityn varma, tehokas työskentelijä

Markkeeraukset ja ohjaus: Innokas ja rauhallinen koira, joka voisi keskittyä tänään markkeerauksiin vähän paremmin.

10

8

5. YHTEISTYÖ

Haku: Erinomainen yhteistyö, hieman "patsastelua" palautuksissa.

Markkeeraukset ja ohjaus: Erittäin kauniisti ohjattu koira.

YHTEENSÄ

 

9,5

9

42,75  / 50