NOMETREENIKANSIO

Metsästyskoe (NOME)

( Teksti on suora lainaus Raimo Huhtiniemen tekstistä Suomen noutajakoira ry:n kotisivuilta http://www.noutajat.com/ )

Noutajien metsästyskokeessa (NOME) arvostellaan koiran soveltuvuutta ja halua työskennellä alkuperäisen käyttötarkoituksen mukaisissa metsästystilanteissa. Kokeessa ei ammuta riistaa, mutta niissä pyritään jäljittelemään todellisia metsästystilanteita mahdollisimman hyvin.

Vaikka kokeet onkin luotu tiedon keräämiseksi noutajien jalostusta varten, on niistä muodostunut myöskin mukava harrastus noin tuhannelle noutajaharrastajalle. Noutajien metsästyskokeeseen on osallistunut vuosittain kuutisensataa koiraa, joista labradoreja reilut 300, sileäkarvaisia ja kultaisia yli 100, kiharakarvaisia n. 20. Novascotiannoutajien määrä on ollut nousussa, chesapeakelahdennoutajia näkee myös joskus. Osallistumiskertoja on vuosittain yhteensä puolisentoista tuhatta. Käyttövalioita leivotaan vuosittain kymmenkunta.

Kokeessa ampujan oletetaan pudottaneen tietyn määrän riistaa, joista osa on pudonnut veteen, osa maalle. Jotkut putoamispaikat ovat tarkasti tiedossa, mutta joistakin tiedetään vain maastoalue. Riistan pudotuksia jäljitellään heitoin ja haulikon laukauksin. Riistoina käytetään enimmäkseen variksia, lokkeja, kaneja sekä riistalintuja. Tehtävät voivat vaihdella eri kokeissa huomattavasti. Yleensä koe kuitenkin jakaantuu selkeisiin osatehtäviin, jotka ovat haku-, paikallistamis- ja ohjaustehtävät. Alokasluokassa koiran on lisäksi suoritettava kanilla vedetty laahausjälki saavuttaakseen 1. palkinnon.

NOUTOTREENEJÄ:

Suuri osa alla olevista treeneistä on kopioitu toteutettavaksi Päivikin mainion tarkoista raporteista heidän noutotreeneistään mm. Tollerien nomevalmennusryhmässä. Suurkiitos Päivikille ja muille tarkoille treenireporttereille!

Paikallaolo, luoksetulo, palauttaminen ja seuraaminen: Koiraa seuruutetaan jonkin matkaa eteenpäin polkua pitkin, jätetään paikoilleen istumaan samalla kun ohjaaja jatkaa matkaa ja vie damin hieman kauemmaksi, sitten ohjaaja palaa takaisin koiran luokse ja seuruuttaa koiraa muutaman askeleen vastakkaiseen suuntaan, täyskäännös ja lähetys noutoon. Kun koira on palauttanut ja luovuttanut damin nätisti ohjaajalle, dami annetaan koiralle takaisin ja koira seuruutetaan dami suussa takana odottavan koirajonon ohi jonon viimeiseksi.

Peruslinjaharjoitus: samassa paikassa niin, että ensin viedään koiran kanssa dami yhdessä samalle paikalle kuin ensimmäisessäkin tehtävässä, toisella kerralla avustaja laittaa damin paikoilleen koiran nähden ja kolmannella kerralla avustaja laittaa damin paikoilleen koiran näkemättä. Tehtävässä hyödynnetään siis jo koiralle tutuksi tullutta paikkaa, mutta ennen noutoon lähetystä koiraa seuruutetaan aina vähän matkaa vastakkaiseen suuntaan, jotta näköyhteys damiin hälvenisi.

Ohjausharjoituksia häiriöiden kera: Jokainen koirakko vie oman ohjausdaminsa paikoilleen, ja jokainen koira noutaa oman daminsa vuorollaan, minkä jälkeen ohjaaja lähtee heti viemään damia takaisin paikoilleen. Tehtävää vaikeuttaa siis koiran noutaessa pellolla kävelevät muut ohjaajat, ja välillä voi lähettää koiran linjalle myös niin, että toinen koira on vasta palauttamassa omaa damiaan.

Pysäytysharjoitus: Lyhyellä matkalla koiralle ensin kerrotaan, että kyseessä on pysäytysharjoitus. Koiran kanssa yhdessä viedään pellolle dami ja koira jätetään selin damia kohti, kutsutaan luokse, pysäytetään pillillä ja käsimerkillä ja lähetetään taakse damille.

Aivan loistava malttiharjoitus: Ensin viedään yhdessä esim. pellon keskellä olevaan metsäsaarekkeeseen muistidamit, jotka kerran noudetaan ja viedään sitten uudelleen paikoilleen. Toisena harjoituksena seuraamista rintamassa, kun avustaja kulkee hieman edellä ja viskelee eteen dameja. Sama toistamiseen, mutta nyt starttari mukana. Viimeisenä malttiharjoituksena katsotaan paikalta laukauksen säestämä 1-markkeeraus, sen jälkeen koiraa seuruutetaan damia kohti, pysähdytään ja ohjaaja noutaa damin. Lopuksi koira vielä pääsee nouatmaan muistidami metsäsaarekkeesta.

Tottelevaisuus ja pillikuuliaisuus: Koiralle heitetään 1-markkeeraus samaan paikkaan kuin aikaisemminkin, mutta nyt matka oli pidempi. Koira lähetetään noutoon, mutta se kutsutaankin takaisin puolivälistä matkaa. Kun koira tulee halukkaasti ohjaajan luokse, sille heitetään palkkioksi toinen 1-markkeeraus vastakkaiseen suuntaan. Koiran noudettua tämän markkeerauksen, se saa noutaa ensimmäiseksi heitetyn markkeerauksen muistinsa avulla. Edellisen harjoituksen voi tehdä myös koiralle helpotettuna niin, että koiralle heitetään 1-markkeeraus, sitten koiraan seuruutetaan noin puoleen väliin markkeerausta kohti, käännetään koira istumaan kuono kohti lähetyspaikkaa ja jätetään istumaan. Ohjaaja kävelee lähetyspaikalle, kutsuu koiran luokse (avustaja 1 varmistaa, ettei koira käänny kannoillaan ja käy hakemassa markkeerausdamia). Kun koira on tullut kutsusta ohjaajan viereen, se rauhoitetaan katsomaan avustajan 2 heittoa. Ohjaajan käskystä koira pääsee noutamaan tämän toisen heiton, koira lähetetään selkeästi oikeaan suuntaan ja avustajat ovat tarkkoina, jos koira meinaa ensin lähteä 1. damille. Kun koira on palauttanut tämän toisena heitetyn damin, se otetaan vierelle ja lähetetään huolellisesti 1. heitetylle.

Ohjausta ja hakua: Ohjaaja seuruuttaa koiraa lähetyspaikalle, ensimmäisenä tehtävänä on lyhyt ohjaus (20m) linjalla olevalle damille. Ohjausta hieman vaikeuttaa aivan vieressä oleva hakualue, jonka lähin dami on noin 20 metrin päässä sivusuunnassa lähetyspaikasta. Kun koira suorittaa helpohkon ohjauksen ja palauttaa damin, ohjaaja seuruuttaa koiraa läheiselle hakualueen lähetyspaikalle ja lähettää hakuun. Koiran palautettua hausta kaksi damia, ohjaaja seuruuttaa koiraa jälleen ohjauksen lähetyspaikalle ja lähettää uudelleen samalle linjalle kuin äsken, tällä kertaa ohjausmatka on noin 40m. Tämän toisen ohjauksen jälkeen koiraa seuruutetaan jälleen hakualueen lähetyspaikalle ja annetaan koiran etsiä ja palauttaa 1-3 damia koiran vireystilasta, maastosta ja suorituksen onnistuneisuudesta riippuen.

Linjalle lähetys, pysäytys ja sivusuunnassa ohjaus: Ennen tätä harjoitusta on koiralle oltava selvänä sivusuuntien alkeet (ohjaajan käsimerkit, pysäytys ja "siinä -pillitys"). Paikaksi valitaan aluksi esim. polkujen risteys tms. selkeä paikka, jossa koiran on helppo valita suora linja edetäkseen ohjaajan haluamaan suuntaan. Koiran näkemättä viedään dami risteävää polkua pitkin sopivan matkan (aluksi 15-20m on riittävä) päähän. Tämän jälkeen palataan koiran luokse ja viedään sen nähden dami suoralle linjalle polkujen risteyskohtaan. Palataan koiran luokse ja lähetetään se eteen -käskyllä damille, matka linjalla voi olla esim. 30-50m. Koiran palautettua dami helpon ohjauksen jälkeen, se lähetetään uudelleen samalle linjalle ja koiran lähestyessä risteyskohtaa vihelletään napakka "seis" ja koiran pysähdyttyä ja katsottua ohjaajaan annetaan sille sivusuunnan käsimerkki (ja käsky) ja ohjataan sivusuunnassa olevalle damille. Tämän harjoituksen idea on, että koira on herkemmin kuulolla ja ehkä jo hiljentää hieman automaattisesti ensimmäisen damin kohdalla, joten pysähtymiskäsky tehoaa paremmin. Kun oikea-aikainen pysäytys yhdistetään onnistuneeseen sivuohjaukseen, koiran luottamus (ja kuuliaisuus) ohjaajaan tämäntyyppisissä tehtävissä kasvaa. Jos sivusuunnassa oleva dami vietäisiin tämän tyyppisessä eteen-seis-sivuun -tehtävässä koiran nähden paikalleen, ainakin meidän koirat eivät välttämättä etenisi ensin suoraa linjaa, vaan pyrkisivät kaartamaan suoraan lähetyspaikalta tälle damille. Tuota harjoitusta tehdessä täytyy kuitenkin muistaa, että tulevissa harjoituksissa tulee treenata riittävästi myös suoraa linjaa niin, että koira osaa ylittää jarruttelematta edellisen damin hajupaikan ja jatkaa ohjaajan käskyyn saakka eteenpäin.

Markkeerausharjoitus: Lähetys tapahtuu noin 20 metrin päästä hamppuseinästä. Koira joutuu etenemään korkeassa heinässä. Koiralle selvänä näkyy vaan hampun takana heitetyn heiton keskikaari. Damin laskupaikka on avopellolla, helposti löydettävissä noin 5 metrin päässä seinämästä. Sekä lähetysmatkaa että putoamispaikan sijaintia voidaan muutella koiran osaamisen mukaan.

Seuraaminen, markkeeraus ja seuraaminen: Kävellään avustajan tahtia noin 10 metriä. Pysähdytään ja koiran tulee istua ohjaajan vierelle. Toinen avustaja heittää markkeerausheiton ohjaajasta 90 astetta oikealle metsään. Välimatka noin 40 metriä. Heiton jälkeen koiraa seuruutetaan vielä 5-10 metriä, tämän jälkeen koira lähetetään noutoon. Tehtävää voidaan jatkossa vaikeuttaa niin, että ensimmäisen markkeerausheiton jälkeen seuruutetaan, kuten edellä, mutta jälleen tulee pysähdys ja heitto vasemmalla olevan avustajan (noin 30-40m sivusuunnassa seuraamislinjasta) toimesta. Jälleen pieni pätkä seuraamista ja koira lähetetään noutamaan molemmat damit.

Ohjaustehtävä häiriöavustajalla: Pellolta ohjaus ojan pintareella olevalle damille, matkaa ja tehtävän motivointia voi muuntaa koiran osaamisen mukaan. Haasteena tässä tehtävässä on damin läheisyydessä (esim. ojassa jos mahdollista) kyyköttävä avustaja, josta välittämättä koiran tulee suorittaa tehtävä.

Ohjaus ja markkeeraus: Koiralle heitetään markkeerausheitto, jonka jälkeen käännytään 90 astetta ohjauksen suuntaan. Ohjausdami on voitu motivoida viemällä se paikalleen esim. muistina heti treenien alussa. Koiraa ei siis päästetä markkeerausheitolle vaan se ohjataan halutulle damille. Tämän jälkeen koiralla voidaan haetuttaa markkeerausdami, tai myös ohjaaja voi hakea sen harjoituksen toimiessa koiralle malttitehtävänä.

Markkeeraus veteen ja ohjaus: Avustaja heittää ykkösmarkkeerauksen  suolampeen. Koira näki heiton, mutta ei pudotuspaikkaa. Kun koira on palauttanut markkeerausdamin, käännytään maaohjaukseen samalta paikalta 90 astetta sivusuuntaan. Markkeerauksen heittänyt avustaja voi vielä ennen ohjaukseen lähettämistä ränkättää (tai ampua) häiriöksi lammen rannalla, koira on silti saatava etenemään oikeaan suuntaan ja oikealle damille. Ohjausdami on voidu motivoida viemällä se paikalleen esim. muistina heti treenien alussa.

Linjakakkosmarkkeeraus: Ensimmäinen pudotus pellon ja metsän rajaan, toinen pudotus metsän puolelle. Pellolle pudonnut eli lähempi dami oli otettava ensin ylös.

Kaksi muistimarkkeerausta ja seuraaminen: Ensin katsottiin markkeeraus pusikoiden yli seuraavalle pellolle, sitten koiraa seurautettiin ehkä 20-30 m vastakkaiseen suuntaan, jonne tuli toinen markkeeraus pusikkoon muistiin. Sitten käännyttiin taas kohti ekaa markkeerausta ja otettiin se ylös. Ja taas ympäri ja tokana heitetty markkeeraus ylös.

Liikkuva haku parityönä: Koiria seurautettiin walk upina, liikkeestä laukaus kohti metsää, josta kuului sorsapillin ääni. Pienemmällä numerolla startannut eka hakuun, yksi dami ylös. Samalla kun tämä koira oli haussa, muu porukka kulki hitaasti eteenpäin. Kun koira oli palauttanut, matka jatkui taas ja uusi laukaus liikkeestä ja nyt toinen koira hakuun.

1-markkeeraus ja ohjaus: Ensin laukaus kohti ohjausta, sitten laukaus ja 1-markkeeraus metsään (heittäjä oli piilossa ja lähetys pellolta, aika haastava). Markkeeraus otettiin heti ylös. Sitten ohjaus pellon pohjukkaan, matkalla metsänkärjen ohitus, missä oli ollut alokasluokan ohjaus.